Vad är en hard fork

Vad är en hard fork? 🍴

Som du förmodligen vet är digitala valutor byggda på mjukvara och kod. Mjukvaran är det som kallas för myntets protokoll, så i fallet Bitcoin så pratar man om Bitcoin protokollet. Protokollet är det som bestämmer reglerna för blockkedjan och det är reglerna som alla måste följa som vill använda sig av kryptovalutan. Reglerna är exempelvis hur mycket miners ska få i reward för att lösa ett block, hur transaktionsavgifterna räknas ut och vilken storlek som varje block ska ha, med många flera.

Kryptovalutor är mjukvara 🍦

Men mjukvara är ju nästan aldrig färdigutvecklat och protokollen utvecklas konstant av utvecklare från hela världen. Många av ändringarna i protokollet är små och kan därför göras utan några större problem.

Men ibland kan uppdateringar som kommer ändra en större del av hur protokollet fungerar uppstå. När det sker så kan det vara så att en del av utvecklarna, miners och communityt inte håller med om att förändringen bör ske. Kryptovalutor som är decentraliserade kan ha det här problemet eftersom det inte finns någon central organisation som bestämmer riktningen på valutan.

Det som uppstår när communityt inte vill åt samma håll är en så kallad hard fork, alltså en delning av blockkedjan, där den forkade kedjan är en kopia av den nuvarande kedjan, fast med de uppdateringar som det alternativa communityt vill ha istället.

Alltså är händelseförloppet följande: 
Utvecklarna som inte vill ha förändringarna gör en kopia på protokollet som det är just nu och gör sedan de förändringar som de vill ha istället. Efter det så bestämmer de ett blocknummer i framtiden som kommer vara starten för deras fork.

Vid den tidpunkten blocket skapas så finns det två versioner av blockkedjan som är inkompatibla med varandra. Miners och utvecklare kan sjävla bestämma vilken version av blockkedjan som de vill stödja och fortsätta arbeta på.

Eftersom hard forken innebär en kopiering av blockkedjan som innehåller alla transaktioner som någonsin hänt så får du lika många mynt i den nya blockkedjan som du hade i den gamla. Hade du 10 Bitcoin innan hard forken så får du exempelvis lika många Bitcoin Cash.

Tidigare hard forks 🍴

Ett bra exempel på en hard fork är Bitcoin Cash som hard forkade Bitcoin i Augusti 2017. Bitcoin communityt var inte överrens om framtiden för Bitcoin och vissa tyckte att en lösning på skalningsproblemet var att öka blockstorleken, vilket inte Bitcoin Core inte tyckte var en bra lösning.

Hard forken innebar att alla som hade Bitcoin i sin Bitcoin plånbok fick lika många Bitcoin Cash i sin Bitcoin Cash plånbok.

Bitcoin har faktiskt haft en stor mängd forks, men flera av dem gav inget större värde vilket resulterat i att forken inte fått något stöd i längden. Ethereum har också haft en hard fork och blev då uppdelad i Ethereum och Ethereum Classic.

Är det dags att investera i din första kryptovaluta? Läs vår guide för att komma igång med kryptovalutor idag!