utdelningstokens dividend tokens

Utdelningstokens – Vägen till en passiv inkomst från kryptovalutor?

Denna artikel tar enbart upp marknadsplatser som delar med sig av sin omsättning genom tokens. Det finns fler sätt att tjäna en passiv inkomst på kryptovalutor. Men dessa tar vi upp i en kommande artikel! 🚀

Viktigt att tänka på när du investerar i den här typer av kryptovalutor är att du måste tro på marknadsplatsen och dess tillväxt / överlevnad. Om marknadsplatsen dör så försvinner även din token och dess värde. Detta är inte heller ett investeringsråd. Gör alltid din egen research och kalkyl innan du investerar.

Vad är en utdelningstoken / dividend token? 💵

Flera av marknadsplatserna där du kan handla mellan olika kryptovalutor har skapat egna tokens för att dela med sig av sin omsättning och öka sitt egna kassaflöde. De skapar också en stark lojalitet till marknadsplatsen eftersom utdelningen baseras på hur mycket pengar som marknadsplatsen drar in. Med en token så kommer fler att marknadsföra deras marknadsplats i förhoppning att trading volymen ska växa. I den här guiden har jag jämfört tre av de mer populära exchange tokens som finns. Du kommer att se den årliga avkastningen du kan förvänta dig att få genom att hålla en utdelningstoken utifrån dagens volym och pris per token.

Hur fungerar utdelning rent generellt? 🤑

Vi tar aktieutdelning som ett exempel: Som aktieägare är du delägare i ett bolag och har således rätt till att ta del av vinsten som bolaget gör. Antingen genom en utbetalning i kontanter eller någon annan form av tillgång. För varje aktie du äger får du ta del av den eventuella vinsten som företaget gjort och kan på så sätt genom att bara äga en del av bolaget skapa en passiv inkomst.

Samma princip fungerar på dessa utdelningstokens, förutom att ägandet av tokens inte gör dig till delägare av bolaget. De jag har valt att undersöka närmare är: CryptopiaFeeShares (CEFS), KuCoin Shares (KCS) och COSS (COSS).

Läser du på en mobiltelefon kan du skrolla tabellen i sidleds. Datan är baserad på information från den 29 Januari 2018. Hur jag gjort uträkningarna hittar du längre ner!
* OBS: ROI är baserat på att den dagliga volymen är densamma som dagens volym i ett år, alla börserna har tidigare haft både högre och lägre volym andra dagar så datan är verkligen inte representativ. Jag har inte lyckats hitta någonstans där det går att se en genomsnittlig volym för månader eller år på dessa marknadsplatser. Gör du det, får du mycket gärna skicka ett mail till kungen@kryptokungen.se eller kommentera på vår facebooksida så att vi kan uppdatera datan! Tack!
-Vill du räkna på vad en framtida daglig volym skulle ge för avkastning på ett år så hittar du uträkningarna längst ner.

Förklaring till begreppen i tabellen:

Marknadsplats (Token namn): Den marknadsplatsen som skapat tokenet.
Dagens Volym: Den trading volymen som marknadsplatsen haft idag, alltså den totala summan i dollar som både köpts och sålts för under dagen.
Avgift: Den avgiften som tagits ut av marknadsplatsen på den totala volymen. Har volymen legat på 1 miljon dollar och avgiften är 0.1% så har marknadsplatsen tjänat 1000 dollar, men eftersom marknadsplatserna tar ut en avgift av både köpare och säljare (Maker & Taker) så blir den totala avgiften alltså 0.1% + 0.1% = 0.2% på dagens volym.
Marknadsvärde: Det totala värdet på alla tokens.
Utdelning: Procenten av omsättningen som delas ut till token holders.
Return on Investment (ROI): Den procentuella avkastningen på din investering per år. I förhållande till dagens pris på en token och dagens volym multiplicerat med 365 dagar.

Vad är CryptopiaFeeShares (CEFS)? 🚀

CryptopiaFeeShares är exchangen Cryptopia’s token för att ta del av deras omsättning. 4.5% av hela Cryptopia’s månatliga omsättning från avgifter går till de som håller CEFS tokens. Det innebär alltså att om en transaktion kostar $10 i avgifter så går $0.45 till att betala token holders. Cryptopia är en medelstor marknadsplats och har därför en relativt hög omsättning. Med den nuvarande prissättningen på en CEFS och den nuvarande volymen på trading så ligger utdelningen på ca 1% av det totala värdet av en CEFS i månaden. Detta är sett till dagens trading volym och utan att räkna med någon ökning. Skulle trading volymen dubblas i framtiden pratar vi om den dubbla utdelningen. Utbetalningarna görs en gång i månaden och i Nya Zeeland Dollar (NZD).

Cryptopia har ganska höga fees i jämförelse med många andra exchanges. Men Cryptopia är kända för att vara snabba med att ta in nya coins och har därför växt väldigt snabbt. Ett exempel är Electroneum (ETN) som Cryptopia var den enda marknadsplatsen att ta in från början och det är en av deras mest tradade mynt. En kritik mot Cryptopia som ofta kommer upp är att deras sida inte är så användarvänlig vilket vi kan hålla med om. Cryptopia är också väldigt beroende av sin trading i ETN vilket konstant toppar deras trading volym.

CEFS kan verka väldigt dyr, $4100 dollar kostar den vid tidpunkten den här artikeln skrivs, men att tänka på är att det enbart finns totalt 6300 tokens. Därför blir det totala marknadsvärdet $25,830,000. Jämför du det med KuCoinShares som har ett marknadsvärde på hela $912,730,000 så får du en mycket större andel av alla tokens för dina spenderade kronor. CEFS kan därför anses vara väldigt undervärderade om de fortsätter att öka sin omsättning under 2018. Viktigt att tänka på är att du inte heller behöver äga en hel CEFS. En fraktion ger också samma procentuella utdelning per år förutsatt att dagens trading volym forsätter i ett år.  

Den dagliga volymen på Cryptopia har varit uppe i 280 miljoner dollar tidigare i Januari, så det finns garanterat utrymme för en ökning i omsättning och då även ROI på dina investerade pengar.

Är du intresserad av att läsa mer om CEFS, gå till Cryptopia Eller läs foruminlägget där de går igenom mer.

Vad är KuCoinShares (KCS)? 🚀

KuCoinShares är marknadsplatsen KuCoin’s token för omsättningsdelning. KCS ger 50% av deras omsättning från fees till token holders. Med en 0.1% fee på trades (0.1% maker + 0.1% taker = 0.2% / 2)  innebär det att 0.1% av alla trades går till att betala token holders. Däremot har KuCoin gått ut och sagt att detta enbart gäller i början, vilket kan betyda att en sänkning av utdelningen kan ske i framtiden. Det finns flera som spridit information om en sänkning till 15% utdelning och att det ska vara konfirmerat genom deras telegram (chattrum), men det har vi inte hittat något officiellt uttalande som stryker under.

Däremot går det att bevisa att en sänkning potentiellt sett kan komma genom att citera deras whitepaper: ”Kucoin is going to award incentive bonus, which equals to 50% of the total trading fees charged by the platform, to users who hold KCS in their accounts. Please note that this award proportion could be adjusted based on the actual situation in the future.” Läs mer i KuCoins whitepaper

KuCoinShares gör sin utdelning dagligen och i den valutan som avgiften tagits i, vilket resulterar i att du tar emot fraktioner av alla de tokens som handlas på marknadsplatsen. https://kucoinshares.com/ är en bra kalkylator om du vill se ungefär hur mycket du skulle få  per dag i förhållande till den mängd shares du äger. Det du måste tänka på när du har fraktioner av så många olika mynt är att du många gånger måste komma upp i ett visst gränsvärde för att ens kunna ta ut mynten eller kunna tradea mot något annat mynt. Detta för att marknadsplatserna oftast har en gräns på minsta värde som får handlas eller en uttagsavgift som är högre än det värde du har i myntet.

KuCoin är däremot en av de snabbast växande börserna som finns idag och jobbar sig närmare den största mynt till mynt marknadsplatsen Binance. Tror du att KuCoin kommer att öka sin omsättning mycket i framtiden bör du absolut kolla på att investera i KuCoinShares.

Är du intresserad av att läsa mer om KCS, gå till KuCoin Eller läs deras Whitepaper

Vad är COSS (COSS)? 🚀

COSS är en relativt ny exchange på marknaden, och har därför en väldigt låg daglig trading volym. COSS Token är deras token för omsättningsdelning, och betalar ut 50% av omsättning från avgifterna till token holders. COSS har en varierande avgift på trades och gör det billigare för användare som handlar i större volymer. Därför blir det svårare att räkna ut den årliga utdelningen på COSS Tokens. COSS är inte bara en exchange utan bygger även flera andra projekt. Däribland ett Point of sale system (POS). Även det projektets omsättning kommer att delas med token holders och kan på så sätt möjligtvis öka utdelningen mycket på sikt.

COSS betalar sina token holders en gång per vecka, på söndagar, och i de valutorna som tradeas på plattformen. På samma sätt som för KuCoin är det viktigt att tänka på att du måste komma upp i den minsta gränsen för att kunna ta ut mynten eller tradea dem mot andra mynt.

Är du intresserad av att läsa mer om COSS, gå till Coss.io Eller läs deras whitepaper!

Såhär har jag gjort uträkningarna i tabellen: 📊
CEFS: ((((44463379*0.004) * 0.045) / 6300) * 365) / 4103 ~ 11.3%
Dagens Tradingvolym * Fees (0.2 maker + 0.2 taker) * utdelningen / totala mängden tokens * dagar på året / priset per token
Om dagens tradingvolym skulle vara genomsnittet för alla dagar på året kan du alltså räkna med att få ut 11.3% av din initiala investering per år i utdelning från att hålla CEFS tokens.

COSS: (((1770907*0.001)* 0.5 )/ 104000000) * 365 / 1 ~ 3.1%
Dagens Tradingvolym * Fees (0.05 maker + 0.05 taker) * utdelningen / totala mängden tokens * dagar på året / priset per token
COSS använder lite olika fees beroende på hur mycket man tradear, men för enkelhetens skull räknar vi med en snitt fee på 0.1%

Om dagens tradingvolym skulle vara genomsnittet för alla dagar på året kan du alltså räkna med att få ut 3.1% av din initiala investering per år i utdelning från att hålla COSS tokens.

KCS: ((((149088389 * 0.002) *0.5 ) / 91000000) * 365) / 10.3 ~ 5.8%
Dagens Tradingvolym * Fees (0.1 maker + 0.1 taker)  * utdelningen / totala mängden tokens * dagar på året / priset per token

Om dagens tradingvolym skulle vara genomsnittet för alla dagar på året kan du alltså räkna med att få ut 5.8% av din initiala investering per år i utdelning från att hålla KCS tokens.

Alla uträkningarna är baserade på ingen tillväxt i tradingvolym och pris per token. Skulle exempelvis tradingvolymen öka så skulle din avkastning på ditt investerade kapital också öka.

Som du kan förstå vid det här laget så kan det skilja sig enormt på hur utdelningen ser ut beroende på hur tradingvolymen skiljer sig på året. Just dagen då artikeln skrevs var trading volymen generellt låg. Cryptopia har bland annat haft 280 miljoner USD i trading volym vissa dagar, vilket skulle innebära en en 5 gånger så hög ROI om det var på den nivån varje dag. Samma gäller KuCoin och COSS.

 

Tror du inte att tokens utfärdade av marknadsplatser är framtiden? Läs mer om hur du köper Bitcoin och Ethereum istället!