Litecoin vs Bitcoin största skillnaderna

Litecoin vs. Bitcoin 5 största skillnaderna

Litecoin har exploderat i värde den senaste veckan och har uppnått en all-time-high på 340 dollar. Medan Bitcoin är ansedd som digitalt guld så kan man kalla Litecoin guldets lillebror, alltså digitalt silver.

Eftersom Litecoin är en fork av Bitcoin från 2011 (En fork är en kopia av koden och protokollet, som sedan kan byggas om utan att påverka originalet) så har de väldigt många likheter.

Men på grund av det så är det såklart inte helt självklart vilka skillnader som finns mellan valutorna. Därför har vi sammanfattat de 5 största skillnaderna.

1. Blocktid:

Litecoin har kortare tid mellan block, det vill säga är tiden för att lösa nästan block på blockkedjan kortare. Medan det tar Bitcoin blockkedjan ungefär 10 minuter att lösa nästa block med transaktioner. Så tar det bara 2.5 minut för Litecoin.

Detta resulterar i att det är möjligt att processa en större mängd transaktioner på grund av den snabbare blocktiden.

Det är också en av de större anledningarna till att Litecoin har fått en stor prisökning, då transaktionskostnaderna och transaktionstiden har ökat så pass mycket de senaste månaderna.

Bitcoin har alltså blivit långsammare och dyrare att göra transaktioner på.

2. Total tillgång:

Bitcoin har en fast begränsning på 21 miljoner mynt, medan Litecoin har 4x fler, alltså 84 miljoner mynt. Detta betyder alltså att när Bitcoin och Litecoin har nått till det block som betalar ut de sista mynten så kommer det vara 4 gånger så många Litecoins. Det spelar ingen större roll eftersom ett mynt kan delas upp i flera decimaler, men det är värt att tänka på innan du investerar och tänker att Litecoin skulle vara undervärderat.

Alltså skiljer sig total supply mellan mynten och det går således inte att göra en direkt översättning mellan priserna på mynten. Istället bör du alltid kolla den totala supply av mynt som finns och dela det på priset. Använder du dig av pris per mynt så kommer du lättare kunna jämföra myntens faktiska värde och förstå ifall en valuta är undervärderad.

För att sammanfatta, det är viktigt att du inte tänker att mynt som har ett lågt pris har en större möjlighet till uppgång, för oftast innebär det också att den totala tillgången är mycket högre.

3. Grundare:

Den legendariska anonyma Satoshi Nakamoto är grundaren av Bitcoin. Litecoin har istället Charlie Lee, en tidigare utvecklare på Coinbase. Charlie Lee har varit aktiv och varit med och lett mycket av arbetet på Litecoin. Litecoin har på det sättet haft det lättare att enas eftersom Charlie enkelt får med sig communityt på förändringar som bör genomföras. Ett bra exempel på det är hur Charlie lyckades skicka ut ett email till community om en teknisk uppgradering av blockkedjan så att Seg-wit uppdateringen kunde genomföras. Den uppgraderingen tog Bitcoin väldigt mycket längre att implementera.

Det har alltså sina fördelar att ha en tydlig grundare, det går snabbare att adoptera nya innovationer inom blockkedje teknologin och ändra blockkejdans protokoll när communityt är enat och har en tydlig ledarfigur.

4. Mining:

Charlie skapade Litecoin för att göra kryptovalutor mer tillgängliga för alla. Litecoin använder en annan typ av mining algoritm som gör det möjligt att minea på mindre kraftfull hårdvara, men detta håller dock på att förändras nu när ASIC (application-specific integrated circuit, dvs hårdvara som är skapt bara för att räkna ut hashes med en specifik algoritm) miners även når Litecoin.

5. Totalt Marknadsvärde

Troligtvis är det här det som kommer förändrats mest när du läser den här artikeln, men just nu har Bitcoin ett totalt marknadsvärde på hela 328 miljarder dollar medan Litecoin ligger på bara 5% av den summan, 17 miljarder dollar. Så namnet lillebror är välförtjänt.

 

Vi hoppas att du har lärt dig lite om Litecoin och känner att du förstår lite av skillnaderna mellan valutorna.